Till toppen

SLAGKLIPPARE

Högt gräs, branta sluttningar och stora ytor av oländig terräng är ingen utmaning för AS-Motors slagklippare. Skalskärarna undviker okända föremål på marknivå, samtidigt som de skär och fördelar avfallet utmärkt med sina ... Detta resulterar i en hög utmatning av avfall, och ökad säkerhet under arbetet.

RC GRÄSKLIPPARE

Att klippa branta backar är en stor utmaning för både människa och maskin. Modern RC-teknik gör i första hand detta arbete enklare, men kanske ännu viktigare - säkrare. AS-Motors RC-klippare är nu tillgängliga för alla och omdefinierar möjligheterna att arbeta i ojämn terräng och längs vägar. 

ÖGRASBORTTAGARE

As-Motors ogräsborttagare förhindrar skador och tar bort ogräs på ett mekaniskt och professionellt sätt. AS-Weedhex tar snabbt och enkelt bort ogräs längs kullersten, stenytor och trottoarkanter.

REDSKAPSBÆRERE OG ANNET UTSTYR

Använder du ofta flera verktyg samtidigt? Måste du klippa gräs och sopa ytor, och ofta växla mellan olika typer av arbeten? Eliminera väntetiden och utför alla dessa uppgifter på ett miljövänligt sätt med den nya AS 600 Pro verktygshållare. AS 600 Pro ger dig flexibilitet och effektivitet i arbetsdagen.